با استعانت از خداوند متعال و تلاش مستمر همکاران در پروژه های مختلف طی 6 سال گذشته موسسه حفاظتی و مراقبتی حامیان ایمن شهر پس از طی مراحل حسابرسی سنوات گذشته و نظارت و کنترل عملکرد چند ساله توسط مرکز انتظام فراجا موفق به ارتقا رتبه  2 گردید .لذا ضمن تبریک این موفقیت به همکاران گرامی امید است که عزیزان با توجه به افزایش وظایف، تلاش مضاعف جهت اجرای ماموریت های محوله را سرلوحه کار خود قرار دهند .                                                                       

   هیئت مدیره و مدیرعامل حامیان ایمن شهر