معاونین محترم ستادی پلیس پیشگیری ناجا در مورخه 12/5/1400 از مجموعه مرکز انتظام و موسسات بازدید و رهنمودهای لازم را ارائه فرمودند.