خدمات

موسسه خدمات حفاظتی حامیان ایمن شهر مجری طرح های حفاظتی وامنیتی مجتمع های مسکونی، تجاری ، اداری،فرهنگی،آموزشی،ورزشی ،شرکتها ، کارخانجات و حراست از محلات وباغات ... در سطح کشوربویژه پایتخت و حومه می باشد. این موسسه با داشتن کادری مجرب و کار آزموده از افسران پلیس ناجا تمامی اندوخته مدیریتی خود را در خدمت رسانی به شهروندان گرامی به کار گرفته تابتواند به سهم خود امنیت وآسایش شما عزیزان را فراهم سازد.