افزایش دستمزد منتفی است


✍افزایش دستمزد کارگران منتفی است!
✅شمس رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت تعاون کار با بیان اینکه تنها دستور کار جلسه شورای عالی کار افزایش حق مسکن است، گفت: افزایش بیش از اندازه دستمزد به کارگران تبعات اقتصادی و اجتماعی فراوانی را خواهد داشت و باعث افزایش اخراج دسته جمعی کارگران می‌شود.

🔹تمام درخواست‌هایی که تا پایان فروردین ۹۹ در سامانه وزارت کار برای دریافت بیمه بیکاری ثبت شده بود به سازمان تأمین اجتماعی ارسال شده است.

💢منبع: باشگاه‌خبرنگاران