بار دیگر فرارسیدن بهار طبیعت مژده تحول و دگرگونی بما داد، گذر از تاریکی به روشنایی، نور وامید ،سعادتمند کسی است که همزمان با تحول در طبیعت، تحول در احوالات خود ،کسب وکار و زندگی به سمت و سوی تعالی ایجاد کند، امید که این دگرگونی نصیب حالمان گردد، ضمن تبریک سال نوبهترین ها رابرای همه عزیزان، کارفرمایان محترم، همکاران و بهره مندان خدمات حفاظتی و مراقبتی حامیان ایمن شهر از خداوند منان خواهانم.                                                                  با احترام مدیرعامل