ضمن سپاس از حسن نیت مدیران محترم شرکت توسعه بازرگانی پرتونور (شرکت وابسته به موسسه اعتباری نور) بابت توفیق استمرار همکاری با آن شرکت، امیدواریم با استعانت از خداوند بزرگ بتوانیم کماکان با ارایه خدمات مطلوب موجبات رضایتمندی عزیزان را فراهم سازیم.