دوم اردیبهشت ماه، ششمین سالگرد تاسیس موسسه حفاظتی حامیان ایمن شهررا به مشتریان عزیز،همکاران محترم و شهروندان گرامی تبریک عرض می کنیم.خدا را شاکریم که با همت ،تلاش و همدلی همکاران محترم طی سنوات گذشته توانسته ایم دهها پروژه را در سطح ملی بدون کمترین خسارت کنترل و نظارت نماییم و امیدواریم توانسته باشیم رضایت خاطر مشتریان عزیز را فراهم نموده باشیم .با امیدبه روزهای بهتردرسایه اطمینان و اعتماد روز افزون.