موسسه حامیان ایمن شهر جهت حفاظت و حراست از پروژه های مربوطه در تهران و کرج نگهبان جوان و بازنشسته با شرایط ذیل استخدام می نماید:

- برخورداری از سلامت جسمانی کامل                    - دارا بودن پایان خدمت غیر پزشکی

- حداکثر سن برای افراد بازنشسته 55سال               -پرداخت حقوق ومزایای مصوب وزارت کار

داوطلبین محترم لطفامشخصات، بیوگرافی و رزومه کاری خود را از طریق فرم مربوطه در سایت( بخش تماس باما) ارسال فرمایند.