موسسه حفاظتی حامیان ایمن شهر جهت حفاظت و حراست از پروژه برج مسکونی واقع در منطقه ۲۲ تهران  تعدادی لابی من و نگهبان بصورت شیفت ۱۲*۲۴ باحقوق وزارت کار نیروی جوان و بازنشسته استخدام می نماید،لطفاجهت ثبت نام به سایت موسسه مراجعه یا با تلفن  ۸۸۴۹۹۵۵۷ تماس حاصل نمایید.  www.hamianimenshahr.ir