حادثه انفجار مرکز درمانی سینااطهر در تهران منجر به جان باختن ۱۹تن از همشهریان گردید،بنا برآنچه تاکنون اعلام شده علت این حادثه ضعف ایمنی ساختمان مرکز بوده است، اما فارغ از این نظر لازم به ذکر است یکی از نکات فراموش شده در ساختمان هاکنترل مداوم سیستم های آب،برق،اطفای حریق،هشداردهنده، آسانسور....می باشد، که این امر باعث بوجود آمدن حوادثی از این دست می گردد. بدیهی است مالکین و مدیران این واحدها در صورت کوتاهی در انجام وظیفه بایستی برابر قانون پاسخگو باشند.ضمن عرض تسلیت به بازماندگان این عزیزان امیدواریم با توجه هرچه بیشتر شهروندان به نکات ایمنی شاهد تکرار اینگونه حوادث نباشیم.