بمنظور خدمات رسانی مطلوب به مشتریان گرامی و برقراری ارتباط سهل و آسان دوسویه درآستانه چهارمین سال خدمتگزاری برحسب نیاز مخاطبین گرامی سایت موسسه با ایجاد قابلیت های جدید بروزرسانی گردید.پیشاپیش از وقفه بوجود آمده در این زمینه پوزش می طلبیم.