دومین دوره آموزش مقدماتی پلیس یاران موسسه حفاظتی حامیان ایمن شهر در سال جاری با حضور همکاران محترم پروژه های مستقر در شهرستان ورامین و با همکاری پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی شرق تهران برگزار گردید. لازم به ذکر است دوره قبلی آموزش سال جدید در فصل اول سال در تهران برگزار شده است.