در گذشته نه چندان دور در محلات مختلف شهر از افرادي موسوم به «ناطور» يا «شبگرد» استفاده مي‌شد كه تعداد معدودي از اين قبيل افراد در حال حاضر نيز به نگهباني از اموال مردم مشغول هستند.دراین راستا و به منظور اطمينان خاطر بيشتر مردم و بالا بردن ضريب امنيتي، تعدادي شركت حفاظتي و مراقبتي با هدف آموزش و آماده‌سازي نگهبانان محلات و بهره‌گيري از خدمات آنان در نقاط مختلف داير و در حال انجام اقدامات  و فعاليت در اين زمينه هستند. اين شركت‌ها با نظارت و مجوز از سوي مركز خدمات حفاظتي و مراقبتي انتظامي تاسيس و انجام وظيفه مي‌كنند. «نگهبان محله» به فردي اطلاق مي‌شود كه برابر ضوابط و مقررات مركز حفاظتي و مراقبتي انتظامي از طريق شركت‌هاي تحت نظارت استخدام و پس از طي دوره‌هاي آموزشي و توجيهي،‌ در صورت تمايل و اعلام نياز اهالي محل بر اساس قرارداد منعقده با شركت‌هاي مذكور حفاظت و مراقبت از اماكن و اموال كارفرما را در محدوده زماني و مكاني تعريف شده عهده‌دار مي‌شود. نيروي انتظامي هدف از به كارگيري نگهبان محله، در وهله اول ارتقاي ضريب حفاظتي و امنيتي محلات و اماكن عمومي و بعد پيشگيري از وقوع سرقت؛ قانونمند كردن مشاركت مردمي در تامين امنيت جامعه؛ ايجاد جو رواني احساس امنيت هرچه بيشتر براي مردم و كاهش احساس ناامني؛ ايجاد اشتغال و استفاده از امكانات بالقوه موجود در جامعه جهت افزايش امنيت اجتماعي با به كارگيري نيروهاي مجرب و آموزش ديده؛ عنوان كرده است. نگهبان محله با پوشيدن لباس فرم مخصول در هنگام انجام وظيفه كاملا مشخص و از ديگران متمايز است و در استخدام نگهبانان محلات سوابق آنان دقيقا مورد توجه قرار گرفته و از افراد صالح برخوردار از حسن اخلاق و سلامت جسمي و رواني انتخاب مي‌شوند، لذا اطمينان خاطر لازم و امنيت بيشتر براي شهروندان حاصل مي‌شود. همچنين از آن جايي كه انجام وظيفه‌ي نگهبانان محلات با برخورداري از پشتيباني واحدهاي مختلف پليس صورت مي‌گيرد، در نتيجه اموال، خانه، شركت و خودروهاي پارك شده در محدوده‌ي مربوطه از هر گونه تعرضي مصون و آرامش و آسايش اهالي تامين خواهد شد. خدمات نگهبان مراقبت از اماكن مسكوني، تجاري و خودروهاي پارك شده در محدوده‌ي فعاليت به منظور جلوگيري از سرقت؛ معرفي افراد مظنون به كلانتري يا پاسگاه محلي و پليس 110؛ گشت‌زني در محدوده ماموريتي به منظور پيش‌گيري از سرقت؛ همكاري با مسوولان و معتمدين محل در هنگام بروز حوادث غير مترقبه و هشياري لازم در اين خصوص؛ زير نظر قرار دادن افراد ناشناس و هماهنگي با عوامل انتظامي محل به منظور جلوگيري از تعرضات افراد شرور و مزاحمين نواميس مردم؛ جلوگيري از تجمع عناصر فرصت‌طلب (اراذل و اوباش) مخل آسايش و رفاه عمومي محل؛ همكاري با مامورين و گشت كلانتري يا پاسگاه محل در راستاي انجام وظيفه؛ حفاظت از صحنه وقوع جرم تا رسيدن مامورين كلانتري يا پاسگاه؛ انجام ساير وظايفي كه به موجب قرارداد منعقده به عهده‌ي نگهبان گذارده شده است.                                                                 شرايط نگهبان محله: نگهبان محله بايد داراي تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران و متدين به يكي از اديان رسمي كشور؛ دارا بودن شرايط جسمي و رواني متناسب با امور نگهباني و گشت زني؛ داشتن كارت پايان خدمت وظيفه‌ي عمومي و يا معافيت، مشروط بر آن كه معافيت مذكور مانع از انجام امور نگهباني و گشت‌زني نباشد؛ عدم اشتهار به فساد اخلاقي و محكوميت كيفري و عدم اعتياد به مواد مخدر و داراي حداقل سواد خواندن و نوشتن می باشد.