ما از شهرک شما به خوبی محافظت خواهیم کرد

کنترل شهرک

حراست و حفاظت از شهرک های صنعتی و یا مسکونی احتیاج به وقت نظر بالایی دارد.کارکنان و ساکنین شهرک باید طبقه بندی شوند و در قسمت های مختلف دسترسی های لازم به آن ها داده شود .ورود و خروج مهمان ها کنترل شود.امنیت پایدار شهرک پوشش داده شود.

03 Rubix Residential Complex Floor Plan - نگهبان شهرک ها
11 - نگهبان شهرک ها

این امر در دو بخش ورودی شهرک و گشت زنی در آن خلاصه می شود.لازم است علاوه کنترل های لازم در ورود و خروج افراد با گشت زنی در محدوده شهرک امنیتی با ثبات را در آن ایجاد نمود تا ساکنین آن بتوانند با خیالی آسوده و آرام در آن تردد نمایند.مشاوره حراست از شهرک خود را از ما بگیرید.

امنیت در تخصص ماست