پیشگیری از وقوع جرم

هدف از اجرای طرح نگهبان موسسات حفاظتی و مراقبتی

صرف جویی در هزینه‎های جاری کشور

تقویت امنیت عمومی

بکارگیری نگهبانان دارای صلاحیت